مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش


مشاوران توسعه آینده پس از وارد نمودن مفاهیم مدیریت دانش در ایران، خلا محتوای عملی و کاربردی این زمینه را در کشور حس نمود و پس از طی مراحل کسب مجوز انتشار اقدام به نشر مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش نمود. این مجله که توسط مشاورانی‌ها به‌صورت رایگان در اختیار دانشگاهیان، مجریان و دست‌اندرکاران مدیریت دانش قرار می‌گیرد حاوی آخرین دستاوردها و مفاهیم مدیریت دانش ایرانی و جهانی و نیز بسیاری مطالب مفید دیگر است. مجله مطالعات مدیریت دانش از سال ۱۳۸۹ منتشر شده و پذیرای مقالات تمامی محققان در زمینه مدیریت دانش می‌باشد.